Ersatzteile Volvo V40 (YV1VW) Kombi, 5-türig, 1996-2004
Ersatzteile Volvo S40 (YV1VS) Limousine, 4-türig, 1996-2004
YV1VW55X192123456, 10. Stelle (9) der Fahrgestell-Nr. = Modelljahr:
U = 1996, V = 1997, W = 1998, X = 1999, Y = 2000, 1 = 2001, 2 = 2002, 3 = 2003, 4 = 2004